11 Haziran 2010 Cuma

"sanat"


1960lı yılların sonlarında sanat dünyası tümüyle yeni bir anlayış olan Kavramsal Sanatın ortaya çıkmasıyla sarsılmıştır. Özünde bu anlayış biçimsel yetkinliği arayan, alışılagelmiş sanatın yerine, bir anlamda, yeni bir yaşam biçimi önerisi olarak da algılanabilir. Aslında kavramın sanattaki önemi yeni değildir. Düşüncenin yapıta üstünlüğü inancı Marcel Duchampta öteden beri var olan bir görüştür. l965lerden sonra çok sayıda sanatçı, yapıtın gerçekleştirilmesi üzerinde değil ama daha çok sanatın kendisi anlamı, amacı üzerinde düşüncelerini yoğunlaştırmıştır.

Kavramsal Sanat, sanat yapıtında malzeme ya da biçimsel özelliklerle değil, yapıtın aktardığı anlam ve kavramla ilişkilidir. Kavramsal Sanat yapıtı, gündelik yaşamdan alınmış hazır-nesne, fotoğraf, harita, şema ve yazılı belge gibi çok çeşitli biçimlerde olabilir. Kavramsal sanatçı Beuys, bundan otuz yıl önce Alman markının üzerine elyazısıyla Kunst=Kapital (Sanat=Para) yazar. Beuysun işaret ettiği sanat ile paranın eşitlik noktasındaki ilişkisi, günümüze kadar tartışılacak ve versiyonları postsanat döneminde sıkça karşımıza çıkacak olan sanat ile hayat, sanat ile çöp, sanat ile dışkı...vb ilişkisinden daha karizmatik ve daha sihirlidir. Haacke ise Manet tablosu projesiyle sanat camiasını sarsmak isterken neden engellenmiştir... sanat var olmak için kapital gücün boyunduruğunda mı yaşar asıl sorunsal ise  sanatçı özgür olabilir mi?HansHaackenin Manet Projesi, niyeti ve yöntemini açıklayan en iyi örneklerden biridir. Köln kentindeki Wallraf Richartz Müzesi 1974'te bir sergi düzenlemiş ve Haackeden de bir serim istemişti. Sanatçı sergiye bir resim vermek yerine , ilginç bir proje önerdi. Proje şuydu: Haackeye ayrılmış salona, Manetin 1880 tarihli Kuşkonmaz Demeti adlı resmi bir sehpaya yerleştirilecek; duvara da bir takım belgeler asılacaktı. Bu belgelerdeyse, Manetin adı geçen tablosunun 1880de bir banker tarafından 1.000 franka satın alınışından, 1968 de 1.360.000 mark ödenerek müze koleksiyonuna alınıncaya kadar, tabloya sahip olmuş kişilerin ekonomik ve toplumsal konumlarına ait bilgiler yer alacaktı. Müzenin modern sanat sorumlusu müdürü, öneriyi çok beğenmesine karşın, bunu sergi düzenleme kuruluna kabul ettiremedi. Çünkü kurul, müzeye destek veren MÜZENİN DOSTLARI derneği başkanının desteği çekeceğinden korkuyordu. Sanatçının önerisi müze tarafından reddedilince, protesto amaçlı BAZI SANATÇILAR resimlerini sergiden çekmeye karar verdiler.

Hiç yorum yok: